LUKK
ForsidenBoNæringKulturTilbud og opplevelserHva skjerAktueltOm VerketKontakt

Nytt liv på Verket

Byen Moss vokste frem i munningen til Mosseelva. Her har det vært industri helt tilbake på 1500-tallet. Nå er Verket et område som har forvandlet seg fra industri til moderne boliger og næringsliv, med et hotell med inspirasjon fra verdens rivieraer og et parkanlegg hvor hele byen er velkommen. Men er veksten og utviklingen i denne bydelen noe som kan skape stolthet?

Et nytt samlingspunkt for byen

Når man besøker Verket i dag, er det vanskelig å tro at dette har vært et avstengt og lukket område. På det meste var det 800arbeidsplasser på papirfabrikken M. Peterson & Søn, et lukket industrisamfunn med Moss by på utsiden. Mange syntes det var vanskelig at det ærverdige industriområdet skulle transformeres til boliger og næringseiendom av Höegh Eiendom. Den lokale stoltheten for området stod sterkt i Moss. Ønsket fra både kommune og utbygger var tydelig: Her skal vi bygge en ny bydel som gjør Verket til et samlingspunkt for alle.

Ubegrunnet frykt

Höegh Eiendom tok fatt på utviklingen med visshet om risiko for kritikk fra lokalbefolkningen. Ifølge Jan Erik Kristiansen, direktør Forretningsområde Moss, førte dette til en viktig beslutning:

 – Gjennom hele prosessen har vi hatt enorm respekt forstedets historie, som strekker seg tilbake til 1500-tallet. Man kan ikke påstå at det er typisk for mossinger å ønske endring velkommen, vi mennesker liker jo gjerne ting som de er. Derfor var det viktig for oss å ta hensyn til lokalbefolkningen og lokalhistorien når vi gikk i gang med prosjektet. Vi ønsker jo at Verket blir en bydel som er gjenkjennelig og verdsatt av de som bor her. Derfor måtte vi bevare så mye av den fantastiske identiteten og historien som mulig, forteller han.

Frykten mange hadde for at bygningsmassen på industritomten skulle rives i sin helhet var heldigvis ubegrunnet. Mange har nok blitt positivt overrasket over hvor stor del som faktisk har blitt bevart, ombrukt og integrert i nye Verket. Höegh Eiendom har strukket seg langt for å få til et møte mellom det gamle og det nye Moss. Det er dette som gjør Verket unikt, sett opp mot andre prosjekter som er realisert i andre byer de senere årene.

 

Betydning av lokaltilhørighet

– Når man bygger nytt, kan det være fort gjort å glemme historien. På Verket har ønsket vært det motsatte. Det har vi fått til med bygg som M:6, hvor vi renoverte den gamle papirfabrikken fremfor å rive og bygge nytt. Resultatet vil jeg påstå er et av de kuleste kontorlokalene i Norge, og bygget har blitt belønnet med Moss bys pris for god byggeskikk, forteller Jan Erik Kristiansen.

 I dag er Verket en bydel som bærer med seg områdets industrihistorie med stolthet. Historien kombineres med fremtiden, noe som vises i møtet mellom det verneverdige og ny arkitektur, i variasjonen i teksturer og farger, i sammensmeltningen av ombruk, bevaring og modernisering.  

– Våre ambisjoner for Verket er store. Vi ønsker å skape en bydel som brukes av alle, som gir nytt liv til Moss, og som på sikt kan styrke byens identitet og attraktivitet. Vi er stolte av det vi har fått til, og veldig takknemlige for den varme mottakelsen Verket i Moss har fått fra tilreisende, og enda viktigere, fra mossingene selv, avslutter Jan Erik Kristiansen.

Annet aktuelt

Ikke bare ambisjoner og festtaler, men viktig hverdagsinkludering

Før var Verket et lukket og inngjerdet industriområde hvor allmennheten ikke hadde adgang. Höegh Eiendoms mål har alltid vært å gjøre området tilgjengelig for alle. Uansett alder eller økonomisk situasjon, om du ønsker å bosette deg her eller bare gå en tur langs strandlinja. Det er en beslutning som forplikter.

Les mer

Ny innovasjon og utvikling for Verket

Etter en vellykket åpning av Verket, med spirende mat- og kulturliv, en bydel som fylles opp med tilbud og aktiviteter og et næringsliv som opplever vekst, så er det grunn til å stoppe opp og spørre seg; hva er det neste som skal skje her?

Les mer

Felleskap og identitet gjennom mat og kultur

Verket skal ikke bare være en bydel hvor det er kort avstand til aktiviteter og nøkkelfunksjoner du trenger i hverdagen. Det skal også være en bydel hvor arkitektur og bærekraftprinsipper preger hele prosjektet. Verket skal også være en bydel som tør mer, som tar plass, og som kanskje til og med er litt bråkete innimellom! Når det kommer til mat og kultur så har Verket allerede bitt godt fra seg.

Les mer

Vekst og ny næringsvirksomhet i Moss

Det har vært industri på Verket i Moss siden 1704. Papirfabrikken M. Peterson & Søn slukket lyset og la ned virksomheten sin i 2012, og med det var mer enn 300 år med industrihistorie over. Etter en lang utviklingsperiode, skapes det nå på nytt liv og ny næringsvirksomhet i den historiske bydelen i Moss.

Les mer

Gjerdene er tatt ned- alle er invitert

Verket i Moss har alltid vært avstengt med høye gjerder, frem til dette ble åpnet for alle for 10 år siden. Etter transformasjonen fra industri til bydel med boliger, næring og kulturliv er gjerdene nå fjernet. Dette området med moderne boliger kunne lett blitt et område forbeholdt de få. Men boligutbygger Höegh Eiendom har hatt mål om å skape et samlingspunkt som leverer på ambisjoner om sosial bærekraft: Verket skulle bli en bydel for opplevelse og rekreasjon for folk fra alle lag i samfunnet.

Les mer

Fra skepsis til stolthet – en ny bydel i Moss blir til

I kanalen som forbinder Mossesundet med Værlebukta har skipene kommet langveisfra siden grunnleggelsen av Moss Jernverk i 1704. Da papirfabrikken til M. Peterson & Søn ble nedlagt i 2012 ble det blikk stille på det tidligere industriområdet. Et drøyt tiår senere åpnes Hotel Riviera på den samme tomten. Har Moss grunn til å håpe på at både menneskene og båttrafikken vil komme tilbake til denne delen av byen?

Les mer

Kanonsommer på Verket!

Sommeren 2023 er nå historie, men det ble en for minnebøkene. Det har blitt gjennomført rekordmange arrangementer for store og små.

Les mer

Höegh Eiendom åpner Hotel Riviera i Moss

Verket i Moss har de siste årene vært et av Höegh Eiendoms største og mest vellykkede byutviklingsprosjekter. Med åpningen av Hotel Riviera får området et etterlengtet knutepunkt til glede for mossingene og besøkende.

Les mer