Her er gladgjengen som hver dag gleder seg til å utvikle Moss`nye bydel Verket. Vi er engasjerte og brenner for at Moss skal fornyes og urbaniseres.

Kontakt oss

Verket Moss- ett selskap i Höegh Eiendom.

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale Østlandsområdet. Vi har røtter tilbake til 1927, da Leif Höegh etablerte rederiet Leif Höegh & co, et rederi som på 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største.Da rederiet bygget sitt hovedkontor i Parkveien 55 – og senere ervervet nabogårdene i samme kvartal – var rederiet med ett blitt eiendomsbesitter. Det ble starten på det som idag er Höegh Eiendom AS. Selskapets eiendomsportefølje omfatter 350 000 kvm med en årlig forvaltet leieverdi på 560 MNOK. Vi har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 53 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorene på Hasle, i Ski, og Moss.

Ønsker du direkte kontakt med en av oss, finner du kontaktinformasjonen under "Forretningsområde Moss" her:

Kontaktinformasjon

Eller benytt deg av kontaktskjema under.