LUKK
ForsidenBoNæringKulturTilbud og opplevelserHva skjerAktueltOm VerketKontakt

Ny innovasjon og utvikling for Verket

Etter en vellykket åpning av Verket, med spirende mat- og kulturliv, en bydel som fylles opp med tilbud og aktiviteter og et næringsliv som opplever vekst, så er det grunn til å stoppe opp og spørre seg; hva er det neste som skal skje her?

Det er ingen spåkuler på kontoret til Höegh Eiendom i Papirhuset på Verket, men det er fullt av ildsjeler og lokalpatrioter som tar beslutninger med kjærlighet til bydelen hver eneste dag, som ser at den største utviklingsjobben ligger foran oss og at fremtiden for Verket gir god grunn til optimisme.

Vi har så vidt begynt

For ikke mange år siden var Verket preget av å være et inngjerdet område som omkranset en cellulosefabrikk og det var derfor utenkelig å se barn oppholde seg her. I dag er det en selvfølge å se både skolebarn som leker i parken og på lekeplassene og barnehager på tur innimellom de historiske bygningene. De små innbyggerne vil vokse opp sammen med Verket og være med å forme plassen. Ambisjonen med Verket er nemlig at det aldri skal bli helt ferdig, men utvikle seg sammen med menneskene som lever livene sine her.

I årene som har gått siden revitaliseringen av bydelen startet, har mye bra skjedd. Samtidig er det lagt store planer for fremtiden og Höegh Eiendom er villig til å strekke seg langt for at de skal bli realisert.

En viktig milepæl i den videre utviklingen av Verket er fjerning av jernbanetraseen som i dag deler området i to. Den vil transformeres i 2030 for å gi plass til gang- og sykkelvei. Dette vil åpne bydelen enda mer mot fjorden og folkeparken Rabben, og en ny epoke i utviklingen av Verket kan ta fart.

Bærekraft i fremtiden

Bærekraft vil være førende for utviklingen videre.

– Vi ser med udelt optimisme på fremtiden til Verket. Og ikke minst hva som kommer til å guide beslutningene våre fremover. Det som er sikkert er at vi skal være fremoverlente, høre på de som oppholder seg her og alltid se etter gode, bærekraftige løsninger, sier Line Røseth Karlsen, bærekraftsansvarlig i Höegh Eiendom.

Et område med selvforsynt og bærekraftig energi

Höegh Eiendom er i gang med et svært spennende prosjekt etter at en konseptutredning med støtte fra Enova ble ferdigstilt i 2020. Sammen med Statkraft er det inngått en intensjonsavtale om å utvikle en energisentral med en sjøvannsvarmepumpe for å gjøre Verket selvforsynt med termisk energi. Dette varmepumpeanlegget vil være kilde til både varme og kjøling. I utredningen anbefales det at energisentralen tilknyttes omliggende fjernvarmenett i Moss for økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet, og at varmepumpeanlegget dimensjoneres slik at det også kan eksporteres både varme og kjøling fra Verket til øvrige deler av Moss sentrum.  

Höegh Eiendom utreder også muligheten for å etablere solceller på takflater på Verket, og vurderer mulighet for å innføre grønne leieavtaler ved installasjon av solceller.

Et godt sted å bo, jobbe og besøke

Innen 2040 har Höegh Eiendom et uttalt mål om 6000 boende og 2000 arbeidsplasser på Verket. Og på et tidspunkt vil de viktigste formgiverne til Verket ikke lenger være Höegh Eiendom, men mossingene. Det er de som kommer til å videreutvikle og forme Verket i fremtiden.

– Vi har kommet langt, men er ikke i mål ennå! Ambisjonene er store, og bare fantasien setter grenser for hva vi kan oppnå når vi fortsetter arbeidet med å skape fremtidens løsninger sammen, avslutter Jan Erik Kristiansen, direktør Forretningsområde Moss.

Ingen kjenner fremtiden på Verket. Men at den er spennende, og preget av innovasjoner, bærekraft og menneskene som befinner seg her, det er helt sikkert.

Annet aktuelt

Ikke bare ambisjoner og festtaler, men viktig hverdagsinkludering

Før var Verket et lukket og inngjerdet industriområde hvor allmennheten ikke hadde adgang. Höegh Eiendoms mål har alltid vært å gjøre området tilgjengelig for alle. Uansett alder eller økonomisk situasjon, om du ønsker å bosette deg her eller bare gå en tur langs strandlinja. Det er en beslutning som forplikter.

Les mer

Felleskap og identitet gjennom mat og kultur

Verket skal ikke bare være en bydel hvor det er kort avstand til aktiviteter og nøkkelfunksjoner du trenger i hverdagen. Det skal også være en bydel hvor arkitektur og bærekraftprinsipper preger hele prosjektet. Verket skal også være en bydel som tør mer, som tar plass, og som kanskje til og med er litt bråkete innimellom! Når det kommer til mat og kultur så har Verket allerede bitt godt fra seg.

Les mer

Vekst og ny næringsvirksomhet i Moss

Det har vært industri på Verket i Moss siden 1704. Papirfabrikken M. Peterson & Søn slukket lyset og la ned virksomheten sin i 2012, og med det var mer enn 300 år med industrihistorie over. Etter en lang utviklingsperiode, skapes det nå på nytt liv og ny næringsvirksomhet i den historiske bydelen i Moss.

Les mer

Gjerdene er tatt ned- alle er invitert

Verket i Moss har alltid vært avstengt med høye gjerder, frem til dette ble åpnet for alle for 10 år siden. Etter transformasjonen fra industri til bydel med boliger, næring og kulturliv er gjerdene nå fjernet. Dette området med moderne boliger kunne lett blitt et område forbeholdt de få. Men boligutbygger Höegh Eiendom har hatt mål om å skape et samlingspunkt som leverer på ambisjoner om sosial bærekraft: Verket skulle bli en bydel for opplevelse og rekreasjon for folk fra alle lag i samfunnet.

Les mer

Nytt liv på Verket

Byen Moss vokste frem i munningen til Mosseelva. Her har det vært industri helt tilbake på 1500-tallet. Nå er Verket et område som har forvandlet seg fra industri til moderne boliger og næringsliv, med et hotell med inspirasjon fra verdens rivieraer og et parkanlegg hvor hele byen er velkommen. Men er veksten og utviklingen i denne bydelen noe som kan skape stolthet?

Les mer

Fra skepsis til stolthet – en ny bydel i Moss blir til

I kanalen som forbinder Mossesundet med Værlebukta har skipene kommet langveisfra siden grunnleggelsen av Moss Jernverk i 1704. Da papirfabrikken til M. Peterson & Søn ble nedlagt i 2012 ble det blikk stille på det tidligere industriområdet. Et drøyt tiår senere åpnes Hotel Riviera på den samme tomten. Har Moss grunn til å håpe på at både menneskene og båttrafikken vil komme tilbake til denne delen av byen?

Les mer

Kanonsommer på Verket!

Sommeren 2023 er nå historie, men det ble en for minnebøkene. Det har blitt gjennomført rekordmange arrangementer for store og små.

Les mer

Höegh Eiendom åpner Hotel Riviera i Moss

Verket i Moss har de siste årene vært et av Höegh Eiendoms største og mest vellykkede byutviklingsprosjekter. Med åpningen av Hotel Riviera får området et etterlengtet knutepunkt til glede for mossingene og besøkende.

Les mer