Historie

Verket – et sted med solide røtter

DiarrowCMS

Helt tilbake til 1700-tallet har Verket vært et område preget av handel og næringsvirksomhet. Ved fossen lå Moss Jernverk (derav Verket) allerede i 1704, og fra midten av 1700-tallet var jernverket landets ledende produsent av kanoner og kuler til ”Den kongelige flaade”. Moss Jernverk var i mange år byens største bedrift, men etter hvert ble konkurransen for stor og bedriften lagt ned. I 1875 ble jernverket solgt for 115 000 spesiedaler noe som ville tilsvart ca 28 mill kroner i dagens verdi.

I den kanskje mest historiske bygningen på Verket, Konventionsgaarden, ble Mossekonventionen forhandlet frem den 14. august 1814. Dette var våpenhvileavtalen mellom Karl XIII av Sverige og Stortinget som avsluttet den kortvarige krigen i 1814. I dag er det American College, Campus Moss, arktitektkontoret, entreprenørselskap og Höeghs egne kontoret på Verket som holder til i Konventionsgaarden.

DiarrowCMS

DiarrowCMS

Fra 1898 hadde M. Peterson & Søn papirproduksjon på Verket, og etter hvert ble treforedlingsvirksomheten utvidet og produksjon av papirsekker ble en ekstra inntektskilde. På et tidspunkt var det over 900 ansatte som jobbet på papirfabrikken, og Verket fungerte som et eget samfunn med arbeiderboliger, egen skole og legekontor. Etter flere år med sterk konkurranse, ble M.Peterson & Søn kjøpt opp av en rekke investorer, og i 2006 kjøpte Höegh Eiendom eiendomsmassen som tilhørte papirfabrikken. 11. april 2012 var industrieventyrer over og Höegh Eiendom tok over resten av bygningsmassene og tomtene.

Gjennom flere hundre år har det dermed jobbet og bodd folk på Verket, og viktige deler av nasjonens røtter finner du her. Det er med stor respekt Höegh Eiendom nå bygger en ny bydel for kultur, boliger, næringsvirksomhet og utdanning – alt med gode utendørsområder i fokus. Historien tar vi med oss videre som noe man absolutt kan være stolt av når man bor på området.

DiarrowCMS